Cuộc chiến của niềm tin

Chỉ số niềm tin giữa nhân viên vào doanh nghiệp rất quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của công ty. Nếu bạn cảm thấy nhân viên của mình mất hết niềm tin lên doanh nghiệp bạn đang quản lý, đã đến lúc phải có một chuỗi chương trình huấn luyện nhằm vun đắp niềm tin giữa nhân viên và doanh nghiệp. Khi chỉ số niềm tin được nâng cao, tinh thần và hiệu quả của nhân sự sẽ được tăng lên một cách rõ rệt.

Tổ chức chương trình:

Nhân sự tham gia sẽ được vận chuyển đến một địa điểm hoàn toàn mới đối với mọi người. Nơi đây các nhóm sẽ trải qua ba giai đoạn huấn luyện (chương trình team building). Phần một các hoạt động  nghi với môi trường sống mới. Phần hai với các thách thức vượt lên chính mình, phối hợp với đồng nghiệp để giải quyết mọi khó khăn với mục tiêu xây dựng niềm tin. Và cuối cùng, tất cả cùng nhau đứng trên đỉnh cao của thành công và nhận ra được niềm tin luôn có vai trò to lớn trong con đường hướng tới thành công vĩ đại.

Địa điểm:

Chương trình có thể rổ chức tại Xuyên Mộc Hồ Tràm, Nam Cát Tiên, Đà Lạt, Hội An, Huế

Thời gian:

Thời gian tối thiểu cho sự kiện này là 2 ngày và 1 đêm.