Sơ lược về chương trình

Chúng ta thường quen với những chương trình team building đòi hỏi tính cạnh tranh giữa các đội chơi. Nhưng khi đến với chương trình teambuilding “Cùng chung tay, mọi thứ đều có thể” của công ty chúng tôi, bạn sẽ rất ngạc nhiên. Đây là chương trình đề cao tính hợp tác và đoàn kết cùng nhau giữa các thành viên.

Đặc biệt, trong chương trình team building này, độ khó và thử thách của các hoạt động rất cao đòi hỏi tất cả cùng hợp sức. Làm việc nhóm đem lại hiệu quả cao hơn khi làm việc riêng biệt, vậy khi các nhóm hợp tác với nhau thì sẽ như thế nào? Theo lẽ tất yếu, kết quả đem lại sẽ rất cao. Ngoài ra, tất cả các hoạt động trong chương trình đều có sự liên kết lẫn nhau. Do đó, các thành viên phải tôn trọng phần việc của mình và của đội khác. Từng hoạt động sẽ được chia nhỏ thành những nhiệm vụ dành cho mỗi đội. Từng đội sẽ phải lần lượt hoàn thành phần việc của mình, khi tổng hợp kết quả lại, chúng ta sẽ có một sản phẩm hoàn thiện. Vì lý do này,