Thế giới cổ tích là chủ đề đầy tính sắc màu và thú vị cho các sự kiện ngày hội gia đình. Bước vòa ngày hội thế giới cổ tích bạn có cơ hội chạm tay vào những nhân vật như có thật, học bước ra từ thế giới cổ tích chơi cùng với các bạn.

Ngoài ra những nhân vật đến từ thế giới cổ tích sẽ để lại những thông điệp nhân văn và đầy ý nghĩa.