Entries by admin

Suntory Pepsico đặt trọn niềm tin vào Asia Phoenix

Điều gì sẽ xảy ra với hàng trăm nhân sự Suntory Pepsico khi họ phải trải qua một sự kiện không được tổ chức tốt? Tâm lý của nhân sự sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào nếu họ phải trải qua một chương trình team building với dịch vụ và vận hành […]